Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Kierownicy administracji w delegaturach UE

Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Kierownicy administracji w delegaturach UE

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 10/05/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 129

Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 20/05/2019 - 11:57
Data aktualizacji : 20/05/2019 - 11:58