Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Kallelse till utvärderingscentrum - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 10/05/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 129

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 20/05/2019 - 11:57
Senaste uppdatering : 20/05/2019 - 11:58