Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на архивистиката/документалистиката

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на архивистиката/документалистиката

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 20/05/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 56

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 22/05/2019 - 17:19
Дата на актуализацията : 22/05/2019 - 17:19