Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori v oblasti archivárstva/správy záznamov

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori v oblasti archivárstva/správy záznamov

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 20/05/2019

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 56

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Referencia: 
Dátum publikovania : 22/05/2019 - 17:19
Dátum aktualizácie : 22/05/2019 - 17:19