Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Handläggare inom arkivhantering

Kallelse till utvärderingscentrum - Handläggare inom arkivhantering

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 20/05/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 56

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 22/05/2019 - 17:19
Senaste uppdatering : 22/05/2019 - 17:19