Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти в областта на архивистиката/документалистиката

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти в областта на архивистиката/документалистиката

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 27/05/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 84

Минимален резултат, необходим за допускане: 20​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/05/2019 - 16:20
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 18:50