Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 27/05/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 84

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 20​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 27/05/2019 - 16:20
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/08/2019 - 18:50