Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на научните изследвания – Качествена и количествена оценка на въздействието на политиките

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 23/05/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 799

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/05/2019 - 12:32
Дата на актуализацията : 29/05/2019 - 12:35