Připuštění do další fáze testování – první fáze - Vědecko-výzkumní administrátoři – kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech kandidátů v systému EPSO (první fáze): 23/05/2019

Počet uchazečů připuštěných do další fáze testování („talent screener“ – hodnocení zkušeností) 799

Reference: 
Datum příspěvku : 29/05/2019 - 12:32
Datum poslední aktualizace : 29/05/2019 - 12:35