Wstępne wyniki – etap pierwszy - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – ilościowa i jakościowa ocena skutków / ewaluacja polityki

Publikacja wyników wstępnych (pierwszego etapu) na kontach kandydatów w portalu EPSO: 23/05/2019

Liczba kandydatów dopuszczonych do kolejnej fazy testów („ocena zdolności”): 799

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 29/05/2019 - 12:32
Data aktualizacji : 29/05/2019 - 12:35