Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на научните изследвания – Приложения на науката за данните

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 23/05/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 30

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 37​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/05/2019 - 12:33
Дата на актуализацията : 20/06/2019 - 17:34