Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/05/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 30

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 37​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 29/05/2019 - 12:33
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 20/06/2019 - 17:34