Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području znanstvenog istraživanja – primijenjena podatkovna znanost

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 23/05/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 30

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 37​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 29/05/2019 - 12:33
Datum zadnjeg ažuriranja : 20/06/2019 - 17:34