Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai. Pirmas etapas - Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Duomenų mokslo taikymas

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 23/05/2019

Kandidatų, pakviestų į vertinimo etapą, skaičius: 30

Gabumų vertinimas. Mažiausias balų skaičius, kurį turi būti surinkę kandidatai, kad būtų pakviesti į vertinimo etapą: 37​

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 29/05/2019 - 12:33
Atnaujinta : 20/06/2019 - 17:34