Resultat av tillträdesprov – första etappen - Forskningshandläggare – policymodeller

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 23/05/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 289

Publicerat den : 29/05/2019 - 12:33
Senaste uppdatering : 29/05/2019 - 12:35