Resultat av tillträdesprov – första etappen - Forskningshandläggare – utveckling av rymd-, telekom- och fjärranalystillämpningar

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 23/05/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 239

Publicerat den : 29/05/2019 - 12:34
Senaste uppdatering : 29/05/2019 - 12:35