Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на научните изследвания – Управление и комуникиране на научни знания

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 23/05/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 472

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/05/2019 - 12:34
Дата на актуализацията : 29/05/2019 - 12:35