Piemērotības pārbaudes (pieņemšanas) rezultāti — pirmais posms - Administratori zinātnisko pētījumu jomā — zinātniskās informācijas pārvaldība un komunikācija

Pieņemšanas (pirmā posma) rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 23/05/2019

Nākamajam posmam (talantu vērtētājam) pieņemto kandidātu skaits: 472

Publicēšanas datums : 29/05/2019 - 12:34
Atjauninājuma datums : 29/05/2019 - 12:35