Wstępne wyniki – etap pierwszy - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – zarządzanie wiedzą naukową i komunikacja w tym zakresie

Publikacja wyników wstępnych (pierwszego etapu) na kontach kandydatów w portalu EPSO: 23/05/2019

Liczba kandydatów dopuszczonych do kolejnej fazy testów („ocena zdolności”): 472

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 29/05/2019 - 12:34
Data aktualizacji : 29/05/2019 - 12:35