Prijatie do ďalšej fázy testovania – prvá fáza - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – správa vedeckých poznatkov a komunikácia v tejto oblasti

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 23/05/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 472

Referencia: 
Dátum publikovania : 29/05/2019 - 12:34
Dátum aktualizácie : 29/05/2019 - 12:35