Rezultati pristopnih testov – prva faza - Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – upravljanje znanstvenega znanja in znanstveno komuniciranje

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 23/05/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 472

Referenca: 
Datum objave : 29/05/2019 - 12:34
Datum posodobitve : 29/05/2019 - 12:35