Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području znanstvenog istraživanja – nuklearna istraživanja i razgradnja

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 23/05/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 247

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 29/05/2019 - 12:35
Datum zadnjeg ažuriranja : 29/05/2019 - 12:35