Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai. Pirmas etapas - Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Branduoliniai moksliniai tyrimai ir branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas

Rezultatų (pirmo etapo) skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 23/05/2019

Kandidatų, kuriems leidžiama dalyvauti kitame etape (gabumų vertinimo), skaičius: 247

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 29/05/2019 - 12:35
Atnaujinta : 29/05/2019 - 12:35