Prijatie do ďalšej fázy testovania – prvá fáza - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – jadrový výskum a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 23/05/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 247

Referencia: 
Dátum publikovania : 29/05/2019 - 12:35
Dátum aktualizácie : 29/05/2019 - 12:35