Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/06/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 34

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/06/2019 - 16:21
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/06/2019 - 16:22