Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Окончателни резултати от конкурса - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 04/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 33

Минимален резултат: 114​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/06/2019 - 16:28
Дата на актуализацията : 07/06/2019 - 16:29