Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsassistent

Godkända sökande i uttagningsprovet - Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsassistent

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 04/06/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 33

Godkänt resultat: 114​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 07/06/2019 - 16:28
Senaste uppdatering : 07/06/2019 - 16:29