Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Уебмастър

Окончателни резултати от конкурса - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Уебмастър

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 04/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 14

Минимален резултат: 106,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/06/2019 - 16:29
Дата на актуализацията : 07/06/2019 - 16:30