Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Юрист лингвисти с нидерландски език (NL)

Окончателни резултати от конкурса - Юрист лингвисти с нидерландски език (NL)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 04/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 16

Минимален резултат: 177​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 11/06/2019 - 15:33
Дата на актуализацията : 11/06/2019 - 15:34