Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Служители по сигурността — Техническа сигурност

Резултати от подбора — първи етап - Служители по сигурността — Техническа сигурност

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 05/06/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 25

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 11/06/2019 - 15:37
Дата на актуализацията : 11/06/2019 - 15:37