Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/06/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 25

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 11/06/2019 - 15:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/06/2019 - 15:37