Rezultati pristupnih testova – prva faza - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – grčko (EL) pravo

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 07/06/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 191

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 11/06/2019 - 15:55
Datum zadnjeg ažuriranja : 11/06/2019 - 15:56