Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai. Pirmas etapas - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Kipro (CY) teisė

Rezultatų (pirmo etapo) skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 07/06/2019

Kandidatų, kuriems leidžiama dalyvauti kitame etape (gabumų vertinimo), skaičius: 16

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 11/06/2019 - 15:56
Atnaujinta : 11/06/2019 - 15:57