Resultat av tillträdesprov – första etappen - Specialister på rättsutredningar – Jurister – cypriotisk lagstiftning (CY)

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 07/06/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 16

Publicerat den : 11/06/2019 - 15:56
Senaste uppdatering : 11/06/2019 - 15:57