Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai. Pirmas etapas - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Vengrijos (HU) teisė

Rezultatų (pirmo etapo) skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 07/06/2019

Kandidatų, kuriems leidžiama dalyvauti kitame etape (gabumų vertinimo), skaičius: 33

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 11/06/2019 - 16:00
Atnaujinta : 11/06/2019 - 16:03