Rezultati pristupnih testova – prva faza - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – mađarsko (HU) pravo

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 12/06/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 22

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 11/06/2019 - 16:00
Datum zadnjeg ažuriranja : 12/06/2019 - 14:27