Prijatie do ďalšej fázy testovania – prvá fáza - Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU)

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 12/06/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 22

Dátum publikovania : 11/06/2019 - 16:00
Dátum aktualizácie : 12/06/2019 - 14:27