Resultat av tillträdesprov – första etappen - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 12/06/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 22

Publicerat den : 11/06/2019 - 16:00
Senaste uppdatering : 12/06/2019 - 14:27