Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Πολωνικό (PL) δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/06/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 69

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 11/06/2019 - 16:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/06/2019 - 16:37