Rezultati pristupnih testova – prva faza - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – poljsko (PL) pravo

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 07/06/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 69

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 11/06/2019 - 16:37
Datum zadnjeg ažuriranja : 11/06/2019 - 16:37