Prijatie do ďalšej fázy testovania – prvá fáza - Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL)

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 07/06/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 69

Dátum publikovania : 11/06/2019 - 16:37
Dátum aktualizácie : 11/06/2019 - 16:37