Resultat av tillträdesprov – första etappen - Specialister på rättsutredningar – Jurister – polsk lagstiftning (PL)

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 07/06/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 69

Publicerat den : 11/06/2019 - 16:37
Senaste uppdatering : 11/06/2019 - 16:37