Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Администратори в областта на архивистиката/документалистиката

Членове на конкурсната комисия - Администратори в областта на архивистиката/документалистиката

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Lhoumeau Hélène

Заместник-председател

Galvez Via Rafael

Jarecsni Laszlo

Членове

Carnel Sven

Mombelli Iolanda

Berninger Peter

Duero Michael

Belichina Svetlana

Laci-Pongraz Viola

Заместник-членове

Cristobal Gonzalez Fernando

Leutner Manfred

Venckus Algirdas

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 13/06/2019 - 16:09
Дата на актуализацията : 13/06/2019 - 16:10