Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Lhoumeau Hélène

Αναπληρωτής πρόεδρος

Galvez Via Rafael

Jarecsni Laszlo

Μέλη

Carnel Sven

Mombelli Iolanda

Berninger Peter

Duero Michael

Belichina Svetlana

Laci-Pongraz Viola

Αναπληρωματικά μέλη

Cristobal Gonzalez Fernando

Leutner Manfred

Venckus Algirdas

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/06/2019 - 16:09
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 13/06/2019 - 16:10