Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Administratorzy w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Członkowie komisji konkursowej - Administratorzy w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Lhoumeau Hélène

Zastępca przewodniczącego 

Galvez Via Rafael

Jarecsni Laszlo

Członkowie

Carnel Sven

Mombelli Iolanda

Berninger Peter

Duero Michael

Belichina Svetlana

Laci-Pongraz Viola

Zastępcy członków

Cristobal Gonzalez Fernando

Leutner Manfred

Venckus Algirdas

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 13/06/2019 - 16:09
Data aktualizacji : 13/06/2019 - 16:10