Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti archivárstva/správy záznamov

Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti archivárstva/správy záznamov

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Lhoumeau Hélène

Zastupujúci predseda

Galvez Via Rafael

Jarecsni Laszlo

Členovia

Carnel Sven

Mombelli Iolanda

Berninger Peter

Duero Michael

Belichina Svetlana

Laci-Pongraz Viola

Zastupujúci členovia

Cristobal Gonzalez Fernando

Leutner Manfred

Venckus Algirdas

Referencia: 
Dátum publikovania : 13/06/2019 - 16:09
Dátum aktualizácie : 13/06/2019 - 16:10