Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare inom arkivhantering

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare inom arkivhantering

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Lhoumeau Hélène

Ställföreträdande ordförande

Galvez Via Rafael

Jarecsni Laszlo

Medlemmar

Carnel Sven

Mombelli Iolanda

Berninger Peter

Duero Michael

Belichina Svetlana

Laci-Pongraz Viola

Ställföreträdande medlemmar

Cristobal Gonzalez Fernando

Leutner Manfred

Venckus Algirdas

Referens: 
Publicerat den : 13/06/2019 - 16:09
Senaste uppdatering : 13/06/2019 - 16:10