Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Асистенти в областта на архивистиката/документалистиката

Членове на конкурсната комисия - Асистенти в областта на архивистиката/документалистиката

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Schram Josephus

Заместник-председател

Bonnet Sandrine

Thenner Birgitt

Debille Godelieve

Le Glaunec Jean-Stéphane

Членове

Annemieke Vanlaer

Stoianova Iveta

Jarry Jean-Pierre

Beliard Elise

Quevy Frédéric

Lewandowski Richard

Заместник-членове

Lucza Gabriella

Majaniemi Janne

Gurabi Edina

Voss-Bacher Gabriele

Vega Bordell Javier Maria

Decoutere Dominiek

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 13/06/2019 - 16:10
Дата на актуализацията : 13/06/2019 - 16:11