Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса

Окончателни резултати от конкурса

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 17/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 33

Минимален резултат: 106​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/06/2019 - 15:42
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 19:06