Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 17/06/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 33

Ελάχιστη βαθμολογία: 106​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/06/2019 - 15:42
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/08/2019 - 19:06